Tapu İçin Gerekli Belgeler

Tapu devri sırasında tapu harcı ve tapu döner sermaye ücretinin ödenmiş ve belgelerinin alınmış olması gerekiyor. Alıcıdan ayrı ayrı istenen tapu satışında istenen belgeler önceden hazırlandığı taktirde tapu işlemi kolaylıkla halledilebiliyor. Bizlerde size tapu satışı için gerekli evraklar listesini (2019) derledik. Tapu devri için gerekli belgeler şu şekilde;

- Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve her ikisininde birer fotokopisi,

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 x 4 cm ebadında satıcının 1 alıcının 2 adet fotoğrafı,

- Emlak beyan değerini gösteren belge,

- Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan "Vergi Borcu Yoktur" yazısı,

- Taşınmazın tapusunun aslı ve fotokopisi,

- Konut veya işyerinde zorunlu olan DASK sigortası, (Taşınmazın DASK sigortası yoksa alım-satımın yapılamayacağı için öncelikle herhangi bir sigorta acentesinden yaptırması gerekmektedir)

- Alım-satım işlemini emlakçı veya tam yetkili kişi yapacak ise vekaletname Bu belgeleri yanında bulunduran satıcılar alım satım işlemini sorunsuz halledebilir. Fakat tüzel kişilerin devir işlemlerinde daha farklı belgeler istenmektedir.

Tapu için gerekli evraklar şirket ve tüzel kişiler şu şekilde;

- Şirket yetkilisinin imza sirküleri

- Şirketin vergi levhasının aslı ve örneği,

- Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

- Taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi

- Satışı vekil yapacaksa vekaletname,

- Taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısıhazır emlak sitesi